INDIVIDUELL PSYKOTERAPI

Känner du dig ledsen, trött, sorgsen eller stressad? Eller vill du förstå dig själv bättre? Kanske har du en bristande självkänsla, relationssvårigheter eller andra funderingar över livet.

Om du vill ha någon form av förändring för egen del i ditt liv så är du välkommen till mig på individuella samtal.

Erbjuder även utbildningsterapier.

Välkommen att kontakta mig!