Psykoterapeut Halmstad psykoterapi & handledning Marianne Haraldsson

Psykoterapi

 Vi kan alla någon gång stå inför livsutmaningar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Det kanske inte räcker att prata med familj, vänner eller andra i omgivningen. Det kan exempelvis handla om livskriser, sorg, relationssvårigheter, stressrelaterad problematik, eller existentiella funderingar. Då kan någon form av psykoterapi vara till god hjälp. Några få samtal kan ha stor effekt, men ibland kan det behövas en längre kontakt.

Vi träffas för ett första förutsättningslöst  möte, där du får beskriva den förändring, eller det fokus som du vill ha vid samtalen. Du får då även en möjlighet att bilda dig en uppfattning om mig som terapeut. Grunden i alla former av psykoterapi handlar om relationen mellan klient och terapeut. Stämmer det inte i kontakten, brukar inte resulatet bli så bra.

Vill ni utveckla ert förhållande är parterapi till god hjälp.  Hos mig  få ni hjälp med att lyssna på varandra.
Om parterapi >>

Om du vill ha någon
form av förändring i ditt liv
så är du välkommen till mig på individuella samtal.

Individuell psykoterapi >>

Beroende på vad problematiken handlar om i er familj så träffar jag hela familjen, eller delar av den.

Om familjeterapi >>

Handledning stärker och utvecklar den professionella kompetensen och ger möjlighet till reflektion kring det egna arbetet.
Mer om handledning >>