Psykoterapeut Halmstad psykoterapi & handledning Marianne Haraldsson

Parterapi


Vill ni utveckla ert förhållande är parterapi till god hjälp. Att få hjälp med att lyssna på varandra och på så vis förstå varandra bättre leder ofta till en ökad  känslomässig närhet. Det kan också handla om kriser i förhållandet som otrohet eller annat som påverkar tilliten till varandra. Om det är så att kärleken har tagit slut kan man behöva hjälp med att avsluta förhållandet på ett så bra sätt som möjligt.

Om du vill ha någon
form av förändring i ditt liv
så är du välkommen till mig på individuella samtal.

Individuell psykoterapi >>

Beroende på vad problematiken handlar om i er familj så träffar jag hela familjen, eller delar av den.

Om familjeterapi >>

Handledning stärker och utvecklar den professionella kompetensen och ger möjlighet till reflektion kring det egna arbetet.
Mer om handledning >>

Det finns en mängd utbildningar och handböcker kring arbetet med våld i nära relation, men varför är det så svårt i praktiken?
Mer om min föreläsning >>