Psykoterapeut Halmstad psykoterapi & handledning Marianne Haraldsson

Mindfulness

Mindfulness, eller medveten närvaro, har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att förebygga och reducera stress och stressrelaterad problematik.

Genom övningar i medveten närvaro får du hjälp med att upptäcka och bryta negativa tankemönster och hitta strategier för att hantera vardagens stress.

Socialstyrelsen rekommenderar i sina nya riktlinjer mindfulnessbaserad kognitiv terapi som återfallsförebyggande behandling för depression. 

Vill ni utveckla ert förhållande är parterapi till god hjälp.  Hos mig  få ni hjälp med att lyssna på varandra.
Om parterapi >>

Om du vill ha någon
form av förändring i ditt liv
så är du välkommen till mig på individuella samtal.

Individuell psykoterapi >>

Beroende på vad problematiken handlar om i er familj så träffar jag hela familjen, eller delar av den.

Om familjeterapi >>

Handledning stärker och utvecklar den professionella kompetensen och ger möjlighet till reflektion kring det egna arbetet.
Mer om handledning >>