Psykoterapeut Halmstad psykoterapi & handledning Marianne Haraldsson

Individuell psykoterapi

Känner du dig ledsen, trött, sorgsen eller stressad? Eller vill du förstå dig själv bättre? Kanske har du en bristande självkänsla, relationssvårigheter eller andra funderingar över livet.

Om du vill ha någon form av förändring för egen del i ditt liv så är du välkommen till mig på individuella samtal.

Erbjuder även utbildningsterapier.

Vill ni utveckla ert förhållande är parterapi till god hjälp.  Hos mig  få ni hjälp med att lyssna på varandra.
Om parterapi >>

Handledning stärker och utvecklar den professionella kompetensen och ger möjlighet till reflektion kring det egna arbetet.
Mer om handledning >>

Beroende på vad problematiken handlar om i er familj så träffar jag hela familjen, eller delar av den.

Om familjeterapi >>

Det finns en mängd utbildningar och handböcker kring arbetet med våld i nära relation, men varför är det så svårt i praktiken?
Mer om min föreläsning >>