Psykoterapeut Halmstad psykoterapi & handledning Marianne Haraldsson

Familjeterapi

Vardagslivet kan vara stressigt och det kan leda till att familjelivet inte alltid fungerar som vi önskar. Man kan ha svårt att prata med eller förstå varandra,  och det kan leda till konflikter som kan vara svåra att hantera på egen hand.

Genom kommunikation kan relationerna förbättras och i familjeterapi har alla en möjlighet att komma till tals.

Relationsproblem kan även uppstå till personer utanför familjen, så det går bra att komma tillsammans med andra som du själv väljer.

Beroende på vad problematiken handlar om, träffar jag hela familjen, eller delar av den. Tillsammans hittar vi nya vägar som leder till förändring.

Om du vill ha någon
form av förändring i ditt liv
så är du välkommen till mig på individuella samtal.

Individuell psykoterapi >>

Vill ni utveckla ert förhållande är parterapi till god hjälp.  Hos mig  få ni hjälp med att lyssna på varandra.
Om parterapi >>

Handledning stärker och utvecklar den professionella kompetensen och ger möjlighet till reflektion kring det egna arbetet.
Mer om handledning >>

Det finns en mängd utbildningar och handböcker kring arbetet med våld i nära relation, men varför är det så svårt i praktiken?
Mer om min föreläsning >>