FAMILJETERAPI

Vardagslivet kan vara stressigt och det kan leda till att familjelivet inte alltid fungerar som vi önskar. Man kan ha svårt att prata med eller förstå varandra, och det kan leda till konflikter som kan vara svåra att hantera på egen hand.

Genom kommunikation kan relationerna förbättras och i familjeterapi har alla en möjlighet att komma till tals.

Relationsproblem kan även uppstå till personer utanför familjen, så det går bra att komma tillsammans med andra som du själv väljer.

Beroende på vad problematiken handlar om, träffar jag hela familjen, eller delar av den. Tillsammans hittar vi nya vägar som leder till förändring.

Välkommen att kontakta mig!