PSYKOTERAPI

Vi kan alla någon gång stå inför livsutmaningar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Det kanske inte räcker att prata med familj, vänner eller andra i omgivningen. Det kan exempelvis handla om livskriser, sorg, relationssvårigheter, stressrelaterad problematik, eller existentiella funderingar. Då kan någon form av psykoterapi vara till god hjälp. Några få samtal kan ha stor effekt, men ibland kan det behövas en längre kontakt.

Vi träffas för ett första förutsättningslöst möte, där du får beskriva den förändring, eller det fokus som du vill ha vid samtalen. Du får då även en möjlighet att bilda dig en uppfattning om mig som terapeut. Grunden i alla former av psykoterapi handlar om relationen mellan klient och terapeut. Stämmer det inte i kontakten, brukar inte resulatet bli så bra.

Individuell psykoterapi Halmstad -Psykoterapeut Marianne Haraldsson

INDIVIDUELL PSYKOTERAPI

Välkommen att kontakta mig!