OM MIG

Jag heter Marianne Haraldsson och är socionom, av socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk terapi (sfft.se) och handledare i psykosocialt arbete. Jag har arbetat med individer, par, familjer och grupper i drygt 30 år och har lång erfarenhet av bland annat familjerådgivning och arbete med våld i nära relation.

Jag har även erfarenhet av barn- ungdom och vuxenpsykiatri, samt skolhälsovård. Jag har under närmare 15 år tillhört tidningen Allers expertpanel, där jag svarat på läsarnas frågor kring olika former av relationsproblem.


Jag är ackrediterad IPT-terapeut nivå B. Interpersonellpsykoterapi utgår ifrån hur relationer påverkar den psykiska hälsan och vice versa hur psykisk ohälsa påverkar relationer. Läs mer på www.interpersonellpsykoterapi.se


Jag har grundläggande kunskap i KBT. en psykoterapiinriktning där man lägger tonvikten vid tankar, känslor och beteenden och hur dessa kan påverka relationen till sig själv och till andra.

Jag har grundutbildning i EFT, emotionally focused couples therapy.
Läs mer på www.eftsverige.se

Jag har genomgått utbildning hos leg psykolog Per Isdal- ATV och är certifierad gruppledare för våldsutövare. 

www.atv-stiftelsen.no

Innehar F-skattebevis, Ansvarsförsäkring och Integritetspolicy.

Välkommen att kontakta mig!