INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig

Jag, Marianne Haraldssonär den som är personuppgiftsansvarigför behandling av dina personuppgifter på min hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att jag måste se till att du som besökare är medveten om att jag samlar in dina personuppgifter, hur jag gör det och varför. Jag ser även till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur jag använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter jag har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från mitt system. Jag delar inte dina uppgifter till tredje part utan att du själv har godkänt detta.


COOKIES/KAKOR

Hemsidan samlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. Det är små textfiler som lagras i datorn och som hjälper mig att se statistik över mina besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.
Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.


VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med mig så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
 • Användarinformation om hur du använder min hemsida och mina tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på minsite, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med mig.


LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart i min databas för att jag ska kunna administrera din fråga och eventuella bokning.
Jag garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.
Genom att skicka förfrågan till mig via mitt kontaktformulär så ger du ditt samtycke till att jag hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara jag har tillgång till.
 • Jag använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.
 • Varje enskild person kan när som helst be migatt ta bort dennes personuppgifter ur mittsystem, genom att kontakta mig.


SÄKERHET

Jag ser allvarligt på informationssäkerheten och är angelägen om att dina personuppgifter behandlas säkert. Jag hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.


HUR LÄNGE BEHÅLLER JAG DIN UPPGIFTER? 

Jag kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos mig eller så länge de behövs för att kunna tillgodose dig med den information du önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som jag lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till mig och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar mig från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som jag utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att jag inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se


Om du har frågor eller synpunkter gällande min integritetspolicy eller min informationshantering, eller vill att jag delger dig vilka uppgifter jag har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att jag raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta mig.

Välkommen att kontakta mig!