Psykoterapeut Halmstad psykoterapi & handledning Marianne Haraldsson

Om mig

Jag är socionom, av socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk terapi (sfft.se) och handledare i psykosocialt arbete. Jag har arbetat med individer, par, familjer och grupper i drygt 30 år och har lång erfarenhet av bland annat familjerådgivning och arbete med våld i nära relation.

Jag har även erfarenhet av barn- ungdom och vuxenpsykiatri, samt skolhälsovård. Jag har under närmare 15 år tillhört tidningen Allers expertpanel, där jag svarat på läsarnas frågor kring olika former av relationsproblem.

Jag är ackrediterad IPT-terapeut nivå B. Interpersonellpsykoterapi utgår ifrån hur relationer påverkar den psykiska hälsan och vice versa hur psykisk ohälsa påverkar relationer. Läs mer på  www.interpersonellpsykoterapi.se


Jag har grundläggande kunskap i  KBT. en psykoterapiinriktning där man  lägger tonvikten vid tankar, känslor och beteenden och hur dessa kan påverka relationen till sig själv och till andra.

Jag har grundutbildning i EFT, emotionally focused couples therapy.
Läs mer på www.eftsverige.se

Jag har genomgått utbildning hos leg psykolog Per Isdal- ATV och är certifierad gruppledare för våldsutövare. atv-stiftelsen.no


 

Vill ni utveckla ert förhållande är parterapi till god hjälp.  Hos mig  få ni hjälp med att lyssna på varandra.
Om parterapi >>

Om du vill ha någon
form av förändring i ditt liv
så är du välkommen till mig på individuella samtal.

Individuell psykoterapi >>

Beroende på vad problematiken handlar om i er familj så träffar jag hela familjen, eller delar av den.

Om familjeterapi >>

Handledning stärker och utvecklar den professionella kompetensen och ger möjlighet till reflektion kring det egna arbetet.
Mer om handledning >>