Psykoterapeut Halmstad psykoterapi & handledning Marianne Haraldsson

Om mig

Jag är socionom, av socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut med inriktning systemisk terapi (sfft.se) och handledare i psykosocialt arbete. Jag har arbetat med individer, par, familjer och grupper i drygt 30 år och har lång erfarenhet av bland annat familjerådgivning och arbete med våld i nära relation.

Jag har även erfarenhet av barn- ungdom och vuxenpsykiatri, samt skolhälsovård. Sedan 2005 tillhör jag tidningen Allers expertpanel, där jag svarar på läsarnas frågor kring olika former av relationsproblem.

Jag är ackrediterad IPT-terapeut nivå B. Interpersonellpsykoterapi utgår ifrån hur relationer påverkar den psykiska hälsan och vice versa hur psykisk ohälsa påverkar relationer. Läs mer på  www.interpersonellpsykoterapi.se.

Jag har en grundläggande kunskap i mindfulnessbaserad kognitiv terapi, som i forskning har visat goda resultat för att hantera och förebygga bland annat stress och depressioner.
I sina nya riktlinjer rekommenderar Socialstyrelsen denna terapi som återfallsförebyggande behandling vid depression.

Jag erbjuder föreläsningar med tema våld i nära relation och har bland annat medverkat vid Länsstyrelsens basutbildning i Halland samt Psykoterapimässan i Stockholm 2014.

Jag har genomgått utbildning hos leg psykolog Per Isdal- ATV och är certifierad gruppledare för våldsutövare. atv-stiftelsen.no


 

Vill ni utveckla ert förhållande är parterapi till god hjälp.  Hos mig  få ni hjälp med att lyssna på varandra.
Om parterapi >>

Om du vill ha någon
form av förändring i ditt liv
så är du välkommen till mig på individuella samtal.

Individuell psykoterapi >>

Beroende på vad problematiken handlar om i er familj så träffar jag hela familjen, eller delar av den.

Om familjeterapi >>

Handledning stärker och utvecklar den professionella kompetensen och ger möjlighet till reflektion kring det egna arbetet.
Mer om handledning >>