Psykoterapeut Halmstad psykoterapi & handledning Marianne Haraldsson

Handledning

Arbetslivet i dag har krav på hög effektivitet, samtidigt som resurser skärs ner och det påverkar givetvis  arbetssituationen. Därför är behovet av handledning ofta stort inom många verksamhetsområden.

Handledning stärker och utvecklar den professionella kompetensen och ger en möjlighet till reflektion kring det egna arbetet, men kan även förebygga stress och höja arbetsgruppens kapacitet.

Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete och har erfarenhet av  handledning inom våld i nära relation, ungdomsmottagning, vägledningscentrum,  familjehem, anhörigcentrum, individsamverkansteam, socialsekreterare,  skolkuratorer, kvinnojour, samt medborgarservice.

Jag deltar i nätverk för handledare.

Jag erbjuder handledning till enskilda och grupper inom privat och offentlig verksamhet.

Är medlem i Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete www.handledarforeningen.com

Vill ni utveckla ert förhållande är parterapi till god hjälp.  Hos mig  få ni hjälp med att lyssna på varandra.
Om parterapi >>

Om du vill ha någon
form av förändring i ditt liv
så är du välkommen till mig på individuella samtal.

Individuell psykoterapi >>

Beroende på vad problematiken handlar om i er familj så träffar jag hela familjen, eller delar av den.

Om familjeterapi >>

Det finns en mängd utbildningar och handböcker kring arbetet med våld i nära relation, men varför är det så svårt i praktiken?
Mer om min föreläsning >>