HANDLEDNING

Arbetslivet i dag har krav på hög effektivitet, samtidigt som resurser skärs ner och det påverkar givetvis arbetssituationen. Därför är behovet av handledning ofta stort inom många verksamhetsområden.

Handledning stärker och utvecklar den professionella kompetensen och ger en möjlighet till reflektion kring det egna arbetet, men kan även förebygga stress och höja arbetsgruppens kapacitet.

Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete och har bland annat erfarenhet av handledning inom våld i nära relation, ungdomsmottagning, vägledningscentrum, familjehem, anhörigcentrum, individsamverkansteam, socialsekreterare, skolkuratorer, kvinnojour, medborgarservice, samt djurskyddshandläggare och chefer inom Veterinärenhet på Länsstyrelsen.

Jag deltar i nätverk för handledare.

Jag erbjuder handledning till enskilda och grupper inom privat och offentlig verksamhet.

Jag är medlem i Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete www.handledarforeningen.com

Handledare & konsult i Psykosocialt arbete. Leg. psykoterapeut Marianne Haraldsson i Halmstad, Hallandger handledning i Psykosocialt arbete för arbetsgrupper som möter människor i utsatta positioner

Välkommen att kontakta mig!