Psykoterapeut Halmstad psykoterapi & handledning Marianne Haraldsson

Våld i nära relation

Jag erbjuder föreläsningar till arbetsgrupper eller andra intresserade och utgår ifrån den erfarenhet jag har i mitt arbete med våldsutsatta personer.

Det finns en mängd  utbildningar och handböcker kring arbetet med våld i nära relation. Men varför är det så svårt i praktiken?

För att nå ett bra resultat är det nödvändigt att arbeta aktivt med hur våldet påvekar oss professionella.

 

Exempel på tema:

  • Vad är våld
  • Våldets konsekvenser
  • Bemötande
  • Vad gör våldet med oss professionella
  • Hur påverkar mina värderingar mitt arbete
  • Sekundär traumatisering


Föreläsningarna skräddarsys utifrån beställarens önskemål.